EZT 3012

頸戴式電磁感應圈
物品編號 504061

概述

配合使用森海塞爾信號接收器的頸戴式電磁感應圈,連接線長40釐米


技術數據

 • 重量
  102 g

下載

 • 用戶指導手冊
  • Instruction manual EZT 3012 (400 KB) 下載

   Version 04/2009

 • EU Declaration of Conformity
  • EU Declaration of Conformity EZT 3012 (390 KB) 下載